Torsdag d. 28. januar 2021, kl. 17:00
Spaghettigudstjeneste - Jesus og disciplene kommer i fare