Mandag d. 28. oktober 2019, kl. 19:00

Mød talstærkt op og tag gerne en nabo eller en bekendt med.

Vi er som sædvanlig vært til en øl/vand og kaffe med sødt.

På udvalgets vegne, John Sander tlf. 2992 7433

Sted
Ringvejen 7, 9800 Hjørring, Danmark